Edith Pieterson Hypnotherapeut en Coach


Algemene voorwaarden

  • Om u als student te beschermen.

  • Om onze trainers en assistenten te beschermen.

  • Om succesvolle training te bieden met goedgekeurde inhoud.


ALGEMEEN

Edith Pieterson Hypnotherapeut staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Goes onder nummer 66906539. Deze voorwaarden gelden voor alle websites.

ONLINE PRODUCTEN:

Alle aankopen zijn bindend en kunnen niet worden terugbetaald. Alle inhoud kan worden bekeken of gedownload van de website. Als er problemen zijn, helpen we u altijd.

Producten mogen zonder onze toestemming niet worden gekopieerd of gedistribueerd of online worden gezet.

ONLINE TRAINING & WORKSHOPS:

Restitutie na aanmelding / registratie is niet mogelijk.

Onze geld-terug-garantie is alleen geldig op vermelde prijzen (niet voor individuele kortingen en / of twee-voor-één deals), producten die reclame maken voor een "geld-terug-garantie" en in gevallen waarin u de materialen of training niet krijgt als beloofd op onze website. We vereisen dat u ten minste anderhalve dag deelneemt om voor deze garantie in aanmerking te komen.

BETALING:

De volledige betaling moet worden ontvangen voordat toegang wordt verleend.

Betalingen worden gedaan via iDeal of betaalverzoek. Bankoverschrijving of bankoverschrijving wordt op afspraak geaccepteerd.

De volledige vergoeding moet worden betaald voordat een training wordt gestart.

De betaling dekt de feitelijke training en handleidingen. Accommodaties, eten en drinken en andere kosten zijn extra, tenzij anders vermeld.

WAAR EN WANNEER:

Al het onlinemateriaal is 24/7 beschikbaar. Als je je hebt aangemeld voor een fysieke module, wordt deze module ook op onze website aangekondigd.

Restitutie van inschrijving, registratie en/of abonnement is niet mogelijk en uw aanbetaling gaat verloren als u annuleert.

START / uit te stellen:

We hebben een minimumaantal deelnemers voor elke training nodig. Als er niet genoeg zijn, zullen we zo snel mogelijk uitstel van de training aankondigen, er zal geen terugbetaling plaatsvinden. Iedereen die zich heeft aangemeld, wordt op de hoogte gesteld en we zullen ons best doen om de nieuwe datums te plannen zodat deze in de agenda van iedereen passen.

ANNULERING:

Als u vertraging oploopt of niet kunt deelnemen, laat het ons dan weten via email naar edithpieterson@gmail.com. Omdat registraties bindend zijn, hebben we nog steeds de volledige betaling nodig. Maar u krijgt de kans om zonder extra kosten deel te nemen aan onze volgende training of een cadeaubon te ontvangen voor een ander trainingsprogramma van Edith Pieterson Hypnotherapeut en Coach.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN:

Als we vanwege onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn om de training te voltooien, zullen we de training uitstellen naar een andere tijd zodat je een opleiding van volledige kwaliteit krijgt. In dergelijke gevallen zijn er geen terugbetalingen, maar u krijgt mogelijk een extra gratis training naar eigen goeddunken.

AUTEURSRECHTEN:

Alle materialen, video's, audio-opnamen en uitgeleverd items mogen op geen enkele manier worden gepubliceerd, doorgegeven of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Hypnosis Academy International en Edith Pieterson Hypnotherapeut en Coach. We zullen juridische stappen ondernemen om inbreuk op het auteursrecht te voorkomen.

LIVE TRAININGEN:

Onthouden:

  • Neem pen en papier mee en als we u een handleiding geven, ontvangt u een link ervoor. Download, print en breng het vervolgens naar de training. We hebben geen reservehandleidingen bij de training.

  • Zorg ervoor dat we uw juiste e-mailadres, naam en adres hebben.

  • Het is niet mogelijk om de training vroeger te verlaten of een van de colleges over te slaan. Dat betekent dat we u niet kunnen certificeren.

Planning:

Eerste dag beginnen we altijd om 9.30 uur, de registratie is van 9: 00-9: 30 uur.

De andere trainingsdagen beginnen om 9.00 uur en eindigen meestal tussen 17.00 en 18.00 uur. Op sommige dagen zijn we misschien wat langer bezig.

De laatste trainingsdag zullen we ons best doen om ergens tussen 15:00 en 15:00 uur te eindigen.

Belangrijk:

Hier zijn de details voor nu. Er zijn belangrijke gegevens om in de gaten te houden;

  • Details kunnen veranderen (tijd, locatie, enz.) Tot 1-2 weken vóór de training.

  • We hebben een minimumaantal deelnemers voor elke training nodig. Als er niet genoeg zijn, zullen we zo snel mogelijk uitstel van de training aankondigen, er zal geen terugbetaling plaatsvinden. Iedereen die zich heeft aangemeld, wordt op de hoogte gesteld en we zullen ons best doen om de nieuwe datums te plannen zodat deze in de agenda van iedereen passen.


Algemene voorwaarden voor sessies als hypnotherapie en/of SoulKey Therapy®

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding voor een hypnose sessie en/of SoulKey sessie door een cliënt/klant. Edith Pieterson Hypnotherapeut is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld. De cliënt/deelnemer is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of groepssessie gerechtigd uiterlijk 48 uur van tevoren deze afspraak kosteloos schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft Edith Pieterson Hypnotherapeut het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen.

Met het maken van een afspraak ga je automatisch akkoord met de heersende algemene voorwaarden 2018 Edith Pieterson Hypnotherapeut.

Door het aanmelden/registreren via edithpieterson.nl of andere websites van Edith Pieterson Hypnotherapeut en/of aankopen van een product of dienst, gaat de cliënt/consument automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Edith Pieterson Hypnotherapeut zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. De cliënt kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen.

Mocht je ondanks alle zorgvuldigheid van onze kant, toch een klacht hebben? Neem dan contact met ons op alstublieft. Wij zullen er alles aan doen om deze naar tevredenheid op te lossen. Edith Pieterson Hypnotherapeut is volgens de wet Wkkgz aangesloten bij geschilleninstantie NIBIG.

Alles wat tussen ons gezegd wordt zal vertrouwelijk behandeld worden. Een sessie is geen vervanging van medische zorg. Alleen in overleg met je arts kan jij besluiten om te stoppen met medicatie. Je weet dat jij de hypnose in kunt gaan en dat je altijd de hypnose kunt beëindigen. Met het invullen van het intake formulier ga je akkoord met de manier van persoonsgegevens zoals wij die verwerken volgens de AVG normen.

Prijzen en andere tarieven

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Edith Pieterson Hypnotherapeut kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalingen

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingsproces. Aan de aanmelding van een cliënt kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

De sessies worden niet vergoed. Ook niet als je aanvullend verzekerd bent. Weet dat je in met hypnotherapie grotere kans van slagen hebt met minder sessies.

Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud, studiemateriaal en overige producten en materialen berust bij Edith Pieterson Hypnotherapeut of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud, productinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Edith Pieterson Hypnotherapeut of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Bedenktijd

Edith Pieterson Hypnotherapeut hanteert op hypnose sessies en/of SoulKey sessies een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen na aanmelding, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld per dienst. Na deze 14 dagen is het volledige sessiegeld verschuldigd. Op behandelingen (sessies) is dit herroepingsrecht niet van toepassing.

Aansprakelijkheid

Edith Pieterson Hypnotherapeut is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Edith Pieterson Hypnotherapeut tegen alle aanspraken van derden terzake.

Overmacht

Edith Pieterson Hypnotherapeut heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Edith Pieterson Hypnotherapeut gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is Nederlands recht en Verenigde Staten van Amerika recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Cookies op onze website

Edith Pieterson Hypnotherapeut gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Instagram en Google om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of via het groene icoon linksonder in de hoek, echter kan dit het functioneren van onze website negatief aantasten.


Veel gestelde vragen.

Wat als ik geen les kan bijwonen?

Geen probleem. Je kan in de toekomst tot maximaal 24 maanden later meedoen met een andere klas. Restitutie na registratie is niet mogelijk, maar we geven een andere datum om mee te doen zonder extra kosten.

Heb ik andere trainingen nodig om mee te doen?

Er zijn geen voorwaarden voor onze basislessen. Voor onze masterclasses en instructortraining worden eisen gesteld in de individuele trainingsbeschrijvingen.

Kan ik in termijnen betalen?

We houden het graag simpel. In plaats van het aanbieden van termijnen, houden we de prijzen laag zodat iedereen het zich kan veroorloven deel te nemen. We vereisen betaling onmiddellijk of kort na registratie. In zeldzame gevallen bieden we 2 tot 3 termijnen voor Early Bird registratie aan, maar volledige collegegeld is altijd vereist voordat de les begint.

Certificeren jullie mensen?

Ja, met goedkeuring van meerdere internationale organisaties die onze trainingsprogramma's hebben goedgekeurd, bieden we certificeringen aan voor al onze cursussen.

Kan ik uit een ander land komen?

Natuurlijk - zolang u de taal spreekt. We geven alleen les in Nederlands.

Zijn er handleidingen om te lezen?

Voor de meeste cursussen, ja. U ontvangt alle vereiste inhoud vóór de eerste trainingsdag.